شرکت کنترل و برق صنایع پارس

آدرس

رباط كريم , بلوار امام , بين ميدان امام خميني و ميدان دكتر بهشتي , خيابان صنايع , شركت كنترل و برق صنايع پارس

تلفن های کارخانه:

021-56424140,   021-56411185,   021-56439358  , 021-56439359  

دورنگار:

021-56439357

پست الکترونیک:   

info@pice.ir, pice.co@gmail.com

روزهای کاری:

شنبه تا چهارشنبه
7.30 الی 17.00