شرکت کنترل و برق صنایع پارس (سهامی خاص) 
شرکت کنترل و برق صنایع پارس

محصولات

شرکت کنترل و برق صنايع پارس از سال 1366 تا بحال در زمينه طراحی و ساخت تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعيف و تابلوهای کنترل ، فعاليت دارد . زمينه های فعاليت شرکت به شرح زير است :

  • تابلو های برق فشار متوسط نيروگاهی تک باسبار(Single busbar) و دبل باسبار (Double busbar)و انواع تابلوهای برق فشار متوسط پست های برق ، همچنين انواع تابلوهای کنترل و حفاظت برای نيروگاه ها و پست های برق .
  • انواع و اقسام تابلوهای برق فشار ضعيف برای پست های برق و تابلوهای توزيع برق برای کارخانجات تا 4000 آمپر .
  • بانک های خازن اصلاح ضريب قدرت در انواع و سايز های مختلف .
  • تابلوهای کنترل فرايند با کامپيوتر صنعتی (Work station) و يا PLC و همچنين فرآيند نما (Mimic diagram) در انواع موزائيکی و يا معمولی .
  • تابلوهای برق و کنترل انواع کشتی های ماهيگيری و جنگی .